Οι ΑΣΣΥ και οι άλλοι θεσμοί

Με αφορμή τη δημιουργίας σελίδας για τα θέματα των ΑΣΣΥ και τη συζήτηση για τα προβλήματά μας, έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις σχετικά με την άνιση και άδικη αντιμετώπιση σε σχέση με όλες τις άλλες κατηγορίες συναδέλφων, μετά την εφαρμογή του 3883/10 και τον τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα:

1. Δικαστικοί Γραμματείς: Με το παλαιό καθεστώς είχαν εισαγωγικό βαθμό Ανθστη και καταληκτικό βαθμό Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Με το υπάρχων καθεστώς, έχουν εισαγωγικό βαθμό Ανθυπολοχαγού και καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη ή Ταξιάρχου οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Αξίζει να σημειωθεί πως δικαστικοί γραμματείς προέρχονται και από αποφοίτους ΑΣΣΥ με διαγωνισμό από το βαθμό του Εσμία και άνω.

2. Ανακαταταγείς, εθελόντριες, εθελοντές κ.λ.π με το παλαιό καθεστώς, καταληκτικό βαθμού Επγού, σήμερα καταληκτικό βαθμό Σμηνάρχου. Επίσης με τον 3883/10 είχε προβλεφθεί ότι θα είναι νεότεροι από τους Αξκούς από ΑΣΣΥ πράγμα το οποίο με τροποποίηση που έγινε, δεν ισχύει σήμερα.

3. ΕΜΘ: Με το παλιό καθεστώς, καταληκτικός βαθμός Ανθυποσμηναγού, με το νέο καθεστώς καταληκτικός βαθμός Υποσμηναγού και δυνατότητα μετάταξης στο σώμα των υπαξιωματικών για ακόμα καλύτερη εξέλιξη. Επίσης αυτές τις μέρες διάβασα ότι προτείνεται ο καταληκτικός βαθμός Σγού στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ και Υπσγού σε αυτούς που δεν έχουν πτυχίο, καθώς όπως αναφέρεται είναι αδικία σε σχέση με τους ΑΣΣΥ μιας και είναι και αυτοί αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών και θα πρέπει να υπάρχει και εκεί ο διαχωρισμός στον καταληκτικό βαθμό λόγω του πτυχίου.

4. ΕΠΟΠ: Με το παλιό καθεστώς, καταληκτικό βαθμό Ανθστη, με το νέο καθεστώς δυνατότητα μετάταξης στο σώμα των υπαξιωματικών για καλύτερη εξέλιξη.

5. Απόφοιτοι ΑΣΕΙ: Δεν τροποποιήθηκε ο καταληκτικός τους βαθμός αλλά θεωρούνται όλοι αρχαιότεροι στο ίδιο βαθμό σε σχέση με τους ομοιόβαθμους άλλων προελεύσεων (ΑΣΣΥ, ανακαταταγείς, εθελοντές), ενώ με το παλαιό καθεστώς κάτι τέτοιο ίσχυε μόνο για του Ιπταμένους.

6. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ: Με το παλαιό καθεστώς, καταληκτικός βαθμός Σμχου. Με το νέο καθεστώς, καταληκτικός βαθμός Ασμχού ή Σμχου κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, στην ουσία όμως ο καταληκτικός βαθμός είναι Επγού καθώς τον βαθμός του Ασμχου τον λαμβάνουμε στα 36 χρόνια και πάντα νεότεροι από τους αντίστοιχους αξιωματικούς από ΑΣΕΙ.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, καταλήγω στα εξής συμπεράσματα:

1. Όλες οι κατηγορίες αξιωματικών και υπαξιωματικών που υπάρχουν στις ένοπλες δυνάμεις βελτίωσαν την κατάστασή τους ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους αφού θα υπάρξει καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με το αρχικό καθεστώς, εκτός βέβαια από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.

2. Αφού η πολιτεία αποφάσισε να επιβραβεύσει τα στελέχη που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, η επιβράβευση αυτή πρέπει να είναι πραγματική, όπως γίνεται με τις κατηγορίες των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που τους δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στο σώμα των υπαξιωματικών και άρα καλύτερης εξέλιξης καθώς επίσης με την περίπτωση των δικαστικών γραμματέων που ανέφερα στην αρχή και όχι εις βάρος των υπολοίπων όπως έγινε στην περίπτωσή μας που εμφανίστηκε ως αναβάθμιση ο βαθμός του Σμηνάρχου για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ και υποβαθμίστηκαν οι υπόλοιποι.

3. Όταν με το καλό έρθει η ώρα να υπάρχουν αρκετές σειρές με το βαθμό του Επγού (2 χρόνια παραμονής) και Ασμχου (4 χρόνια παραμονής), λόγω του ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην υπηρεσία 40 χρόνια, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε σχεδόν καμία θέση ευθύνης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως η ειδικότητας ΤΜΜ καθώς δεν υπάρχουν ακόμα αξκοι εξ ΑΣΕΙ στην ειδικότητά αυτή και σε Μοίρες Μεταφορών, τότε μάλλον ή δεν θα χωράμε πουθενά ή θα έχουμε τα ίδια καθήκοντα με αυτά που είχαμε σαν Ανθστες.

γ. Ένας τυχαίος παρατηρητής διαβάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις θα νόμιζε ότι κάποιος τα έχει με τους ΑΣΣΥ και τους κυνηγάει, διότι διαφορετικά δεν εξηγείτε από μία ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από 6 κατηγορίες, οι 5 να βελτιώνουν τη θέση τους και η μία να τη χειροτερεύει.

Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, νομίζω τα λιγότερα που θα έπρεπε να διεκδικήσουμε είναι τα εξής:

1. Επαναφορά στο παλαιό καθεστώς όσον αφορά την εξέλιξη, δηλαδή στα 30 χρόνια Επγός, στα 34 Ασμχος και καταληκτικός βαθμός Σμχου για όλους.

2. Επιβράβευση των στελεχών που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, δίνοντάς τους καταληκτικό βαθμό Ταξχου, όπως ακριβώς γίνεται και με τους Δικαστικούς Γραμματείς αφού με τους περισσότερους έχουμε την ίδια προέλευση.

3. Επαναφορά του καθεστώτος της αρχαιότητας, δηλαδή χρόνου προαγωγής και όχι προέλευσης, διότι τώρα απαξιώνεται ο βαθμός, καθώς εμφανίζεται ο σμηναγός και ο ‘’άλλος’’ σμηναγός. Περιστατικά που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία και την ιεραρχία είναι πολλά και πολλές φορές εξευτελιστικά, π.χ ο υφιστάμενος τον επόμενο χρόνο γίνεται προϊστάμενος λόγο προαγωγής και τον επόμενο χρόνο επειδή θα προαχθεί ο αξιωματικός από ΑΣΣΥ μπορεί να γίνει αυτός ξανά προϊστάμενος και να αξιολογεί τον υφιστάμενο που την προηγούμενη χρονιά ήταν προϊστάμενος (Σαν ανέκδοτο ακούγεται).

Ξέρω ότι έχει γίνει αρκετός αγώνας για τις προηγούμενες σειρές αλλά πρέπει να δούμε και τα δικά μας θέματα και των μελλοντικών σειρών. Αυτή η αδικία με ανθρώπους που μπήκανε με πανελλήνιες και τελικά κερδίσανε την εισαγωγή τους σε μια σχολή σε αντιστοιχία με ΙΕΚ, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.

Επίσης η εξέλιξή αυτών των στελεχών να είναι χειρότερη από τις παλαιότερες σειρές, ενώ θεωρητικά υπήρξε αναβάθμιση των σχολών των υπαξιωματικών, πρώτον με το γεγονός ότι από το 1992 και μετά εισάγονται όλοι μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μετά με την τριετή φοίτηση της σχολής.

Τελειώνοντας, αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε είναι η αναβάθμιση η δική μας και όχι η υποβάθμιση των υπολοίπων. Πολύ σωστά οι υπόλοιπες κατηγορίες στελεχών κέρδισαν πράγματα και βελτίωσαν τη θέση τους, πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς και να μην ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κανέναν, διότι είμαστε συνάδελφοι, αγωνιζόμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό και δεν είναι προς όφελος κανενός να υπάρχουν προστριβές.

Δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση την αποτυχία των άλλων, αντίθετα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τις επιτυχίες τους γιατί μέσω αυτών θα είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουνε και οι δικές μας.

Θα παρακαλούσα για τη γνώμη σας.

Σας ευχαριστώ Κώστας Νικολάου (Τάξη 1997/ΠΑ)

Άρθρα δημιουργήθηκαν 60

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω